ศูนย์บริการนักศึกษา SOS Center
   
 
 
ศูนย์ SOS (SOS Center) มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

อาคารกิจการนักศึกษา (Student Union) มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนทะเลแก้ว)
Call center: 2222 (หมายเลขภายใน)
Facebook: www.facebook.com/SOS.PSRU

 
 
 
ศูนย์ SOS (SOS Center) มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
Call center: 2222 (หมายเลขภายใน)
Facebook: www.facebook.com/SOS.PSRU